Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Krešáková Viera, Mgr., PhD. - nemecký jazyk, ruský jazyk

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Krešáková.pdf  
Vyučované predmety: I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
II. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Konzultačné hodiny: Ut/Str 9-11
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 446 25 24
Kancelária: 156
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Zahraničné ostatné projekty

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students, grantová schéma: Erasmus+ KA2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111