Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám

Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám programu Erasmus Plus
 
Dátum: 13. 1. 2016
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: poslucháreň P5, HB, EF UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Obsahom stretnutia bude hlavne výmena skúseností z realizovaných učiteľských mobilít, ktoré
môžu pomôcť pri výbere mobility na nasledujúci akademický rok 2016/2017 tým z Vás, ktorí sa
mobility ešte nezúčastnili. Taktiež Vám poskytneme informácie o postupe a podmienkach realizácie
mobility, dokumentoch potrebných k realizácii mobility, informácie o partnerských univerzitách a pod.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Dobrotová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
alena.dobrotova
Telefón: -
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111