Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Perspectives of Development of Sport Tourism

Dr. hab. Andrzej Hadzik, Higher School of Banking in Poznan, Poland
 
Dátum: 21. 2. 2017
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, posl. P219
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: -
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Hadzik plagat 2017.pdf (9. 2. 2017 9:10:33)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111