Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Bioenergia a vidiecky rozvoj - Lorenzo Di Lucia, Imperial College London

Dátum: 21. 6. 2017
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Kancelária 322/422
Odborný gestor: Ing. Stanislav Kološta, PhD.
Hlavný cieľ: Diskusia k podpore bioenergií v EU.


Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Bioenergie, vidiecky rozvoj
Ďalšie informácieBioenergy, rural development
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav Kološta
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: -
E-mail:
stanislav.kolosta
Telefón: 048/4462729
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111