Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

doc. Ing. Pavlína Pellešová, PhD. - Společensky v restauraci

doc. Ing. Pavlína Pellešová, PhD. - Socially in a restaurant
 
Dátum: 6. 12. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P220
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a široku odbornú verejnosť
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:jedlo, reštaurácia, spoločenské správanie, doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph. D.
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Makovník
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
tomas.makovnik
Telefón: 048/4462218
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111