Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Scientia Iuventa 2018

Centrum rozvoja doktorandovv spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia Vás pozýva na 13. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Scientia Iuventa 2018.
 
Dátum: 19. 4. 2018
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Hlavný cieľ: Konferencia poskytuje priestor pre publikovanie a výmenu poznatkov primárne doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom z oblasti ekonomických vied. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých prác s prideleným ISBN.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:ekonomika a manažment podniku, verejná ekonomika a politika, cestovný ruch, financie
Ďalšie informácie
Web: http://si.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Simona Budinská
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB - Centrum rozvoja doktorandov
E-mail:
simona.salyova
Telefón: 048/ 446 2177
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111