Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Význam verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku.

Dátum: 10. 4. 2018
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10 P220
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s významom verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku, jej ekonomickým pozadím a prínosom pre regionálny rozvoj.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KCRaSS
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: 048/4462217
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111