Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Social audits as a part of labour-law relationships.

Prednášku zabzepčí Ing. Michal Ruckschloss, PhD. zo spoločnosti SGS Slovensko. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Labour Law"
 
Dátum: 30. 4. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, miestnosť T10P5
Odborný gestor: Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD.
Hlavný cieľ: Sprostredkovať študentom základný prehľad o sociálnych auditoch, ktoré si vyžaduje stále viac firiem (a to už nielen zahraničných, ale aj slovenských)
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Sociálny audit ako súčasť manažérskych systémov; - pre koho je sociálny audit určený; - výhody sociálneho auditu; - príklady z praxe
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslava Knapková
Titul: Ing., Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
miroslava.knapkova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111