Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Dobrovoľnícke aktivity v športe v produkte cieľového miesta

Dátum: 20. 3. 2019
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň - PO2 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Matej Žofaj
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - KCRaSS
E-mail: matej.zofaj@gmail.com
Telefón: 048/446 2219
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111