Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Systémy verejnej správy v kontexte konfliktu na príklade Palestíny

Prednáška Dr. ALAYASA Jehad, Birzeit University, Palestína
 
Dátum: 29. 4. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: učebňa 220, Stará budova EF UMB
Odborný gestor: Prof. Ing. Hussam Musa, PhD., Ing. Stanislav Kološta, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: Doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111