Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov

Dátum: 5. 3. 2011 - 26. 3. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov EF UMB v Poprade
Odborný gestor: Inštitút manažérskych systémov EF UMB v Poprade
Hlavný cieľ: Sprostredkovanie základných informácií o obsahu a rozsahu vedomostí potrebných k úspešnému vykonaniu prijímacej skúšky.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Iveta Kontríková
Titul: Mgr. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
iveta.kontrikova
Telefón: 0524262322
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111