Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Cena predsedu BBSK

Dňa 6. decembra 2007 bola Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udelená

Cena predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

za prínos v rozvoji ekonomického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

Z rúk predsedu BBSK Milana Murgaša ju prevzala dekanka fakulty prof. Mária Uramová.
 
Dátum: 6. 12. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: sídlo Banskobystrického samosprávneho kraja
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111