Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

prof. Dr. René Schaffhauser

Dňa 22. septembra 2004 sa uskutočnilo na Ekonomickej fakulte UMB slávnostné odovzdanie dekrétu prof. Dr. René Schaffhauserovi (z Univerzity v St. Gallene, zo Švajčiarska), ktorý bol podľa § odst. 1 (písmeno j) zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov na návrh Ekonomickej fakulty UMB, podľa rozhodnutia Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela zo dňa 2. 6. 2004 vymenovaný do funkcie hosťujúceho profesora počas pôsobenia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela.
 
Dátum: 22. 9. 2004
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111