Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Členovia katedry

Vedúci katedry: Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sekretárka: Martinkovičová Mária

Interní členovia katedry:
Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Jakuš Muthová Nikoleta, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Králik Ivan, Mgr., PhD.
Martinkovičová Mária
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.

Doktorandi:

Mališová Daniela, Ing.
Rojíková Darina, Ing.

Externí spolupracovníci:
Bolcha Peter, Ing., PhD.
Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Karkošiaková Nikola, Ing.
Krnáč Jozef, Ing., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Liptáková Katarína, doc., Ing., PhD.
Machová Mária, Ing., PhD.
Malý Ivan, doc. JUDr., CSc.
Rektořík Jaroslav, doc. Ing., CSc.

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111