Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Mališová Daniela, Ing.

Oddelenie: Verejnej ekonomiky
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Mališová_Daniela.pdf
VPCH_Mališová_2019.rtf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Po dohode e-mailom
E-mail:
daniela.malisova
Telefón: 048/4462731
Kancelária: 324
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111