Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad >

Vilgová Zuzana, Ing.

Funkcia: sekretariát IMS, študijný referent IMS, katedrová knižnica UMB
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Úradné hodiny pre študentov (študijný referent IMS): pondelok-piatok 09:00 h - 12:30 h.
E-mail:
zuzana.vilgova
Telefón: 052/426 23 22
Kancelária: 3K2
Iné: Úradné hodiny pre študentov (knižnica IMS): utorok 11:00 h - 12:30 h, piatok 10:00 h - 12:30 h.

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 27. 4. 2015 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111