Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Seminár k bakalárskej práci - CR

Garant predmetu: Orieška Ján, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si metodiku a upevniť zručnosti spracovania záverečnej práce na vybranú tému, nadobudnúť zručnosti pri formulovaní cieľa, zostavení osnovy, zbere a spracovaní údajov a ich interpretácii.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111