Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Informačné systémy v cestovnom ruchu 2

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o informačných systémoch cestovného ruchu a manažérskych informačných systémoch na podporu rozhodovania.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111