Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Cultural and Urban Tourism

Garant predmetu: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kvasnová Diana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To get familiar with tourism development and its specific features in urban and cultural tourism. To analyze the market of urban and cultural tourism – the demand and supply side. To obtain knowledge about impacts of urban and cultural tourism and it’s planning and marketing.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111