Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Strategies and Regional Tourism Planning

Garant predmetu: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Gajdošíková (Lencsésová) Zuzana, Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To get familiar with the approaches and methodology of the creation of the strategies and regional tourism plans in the destinations. To be able to conduct the critical analysis of the selected strategies based on the analysis of the particular case studies in Slovakia and abroad.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111