Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Práca s verejnosťou v cestovnom ruchu

Garant predmetu: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Osvojenie si poznatkov o práci s vnútornou a vonkajšou verejnosťou v cieľovom mieste a získať zručnosti pri tvorbe koncepcie práce s verejnosťou.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111