Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Teória a manažment cestovného ruchu 2.

Garant predmetu: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si vybrané poznatky z manažmentu cestovného ruchu a vedieť ich priemerane aplikovať pri riešení témy dizertačnej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111