Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Marketing - CR

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si podstatu marketingu a obsah marketingovej koncepcie a získať základné zručnosti pri aplikácii v podnikoch cestovného ruchu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111