Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu

Garant predmetu: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Dzúriková Lenka, Ing.
Gajdošíková (Lencsésová) Zuzana, Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.
Medeková Kristína, Mgr.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o spokojnosti zákazníkov a získať zručnosti pri jej meraní a využívaní v praxi.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111