Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Mikroekonómia 1. (v AJ)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné ekonomické kategórie a zákony, poukázať na ich aplikáciu v podmienkach trhového hospodárstva. Rozvíjať schopnosti študentov analyzovať mikroekonomické javy a súvislosti, zdôvodniť správanie ekonomických subjektov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111