Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Makroekonómia 1. (v AJ)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné makroekonomické pojmy, zdôvodniť súvislosti ekonomických javov a procesov na národohospodárskej úrovni. Poskytnúť študentom teoretický a metodologický základ pre nadväzujúce ekonomické disciplíny.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111