Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Sociálno-psychologický výcvik

Garant predmetu:
Vyučujúci: Seberíni Andrea, PhDr., Ph.D.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť a zdokonaliť sociálne zručnosti študentov, prakticky ich pripraviť na efektívne zvládnutie špecifických sociálnych situácii a rolí a riešenie úloh sociálno-psychologického charakteru. Naučiť ich efektívnemu sociálnemu správaniu a zvýšiť ich interakčné a sociálne kompetencie.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111