Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Makroekonómia 3.

Garant predmetu: Šuplata Marián, doc., PhDr., PhD
Vyučujúci: Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Šuplata Marián, doc., PhDr., PhD
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozvoj výučby makroekonómie na vyššej teoretickej a aplikačnej úrovni. Ťažisko spočíva v prehĺbení poznatkov najmä v oblasti menového kurzu, trhu práce a makroekonomickej stability, vplyvu inflácie na makroekonomickú rovnováhu, racionalitu očakávaní a modely ekonomického rastu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111