Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Mikroekonómia 3.

Garant predmetu: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Marasová Jana, doc. Ing.,PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť systematickú interpretáciu mikroekonomických nástrojov analýzy správania sa spotrebiteľov a podnikov a ich rozhodovania v rôznych konkurenčných podmienkach. Rozvinúť schopnosti študentov využívať nástroje mikroekonomickej analýzy.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111