Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Politológia

Garant predmetu:
Vyučujúci: Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné témy vedy o politike. Porozumieť mechanizmom fungovania politickej moci, politických systémov a v nich existujúcich spoločensko-politických vzťahov. Analyzovať globalizujúce sa tendencie a vymedziť prointegračné trendy vývoja s dôrazom na slovenskú spoločnosť.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111