Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie

Garant predmetu:
Vyučujúci: Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111