Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Komparatívna analýza riadenia ľudských zdrojov v Európe (vo FJ)

Garant predmetu:  
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111