Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Sociológia

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kika Marián, PhDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky všeobecnej a aplikovanej sociológie, hlavne z oblasti práce, prostredia podniku a manažmentu. Zvýšiť pripravenosť študentov na praktické využívanie sociologických poznatkov a metód v pozícii moderného manažéra.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111