Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Manažment 1 - CR

Garant predmetu: Ďurian Jozef Ing., PhD.
Vyučujúci: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Šuplata Marián, doc., PhDr., PhD
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné funkcie manažmentu a získať zručnosti pri ich aplikácii v podnikoch cestovného ruchu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111