Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Správne právo

Garant predmetu: Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.
Vyučujúci: Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.
Pacalajová Nikola, Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si podstaty a terminológie všetkých základných inštitútov správneho práva ako práva verejnej správy, porozumieť jeho postaveniu v systéme práva a v medziodvetvových súvislostiach. Osvojené vedomosti vedieť použiť pri analyticko-syntetickom riešení modelových príkladov z praxe.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111