Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Úvod do štúdia na vysokej škole

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kika Marián, PhDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poznať sociálne a legislatívne prostredie vysokej školy. Osvojiť si rozdiely štúdia na strednej škole a vysokej škole - nároky na samostatnosť. Osvojiť si metódy efektívneho štúdia. Orientovať sa v dynamike životných hodnôt na začiatku obdobia dospelosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111