Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Geografia cestovného ruchu

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Kvasnová Diana, Ing., PhD.
Orságová Katarína, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si a pochopiť zákonitosti vývoja teritoriálnych aspektov interakcií medzi cestovným ruchom a krajinou s osobitným zreteľom na Slovenskú republiku  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111