Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Podnikanie v MaSP

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hvolková Lenka, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné pojmy: podnikavosť, podnikanie, malé a stredné podnikanie, podnikateľské subjekty. Objasniť vzťahy podnikania k podnikateľskému prostrediu a štátu k vytváraniu motivačného prostredia a nástrojov pomoci MaSP.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111