Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Ekonomika podniku 2.

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hroncová - Vicianová Jana, Ing. PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Sopková Eva, Ing., PhD.
Zimermanová Katarína, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si komplexné poznatky o obsahu jednotlivých činností, ktoré zabezpečuje podnikateľský subjekt (investičná činnosť, zásobovanie, výroba a poskytovanie služieb, odbyt, zabezpečenie pracovníkov a ich odmeňovanie).  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111