Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Finančno-ekonomická analýza podniku 1.

Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Gundová Petra, Ing., PhD.
Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Priščáková Soňa, Ing.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky o obsahu a metodike FEAP. Zvládnuť adekvátne metódy tvorby, interpretácie a analýzy súhrnných výsledkov podniku ako aj obsah a metodiku analýzy jednotlivých (parciálnych) oblastí činnosti podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111