Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Medzinárodný obchod

Garant predmetu: Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
Vyučujúci: Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
Zimermanová Katarína, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné poznatky z teórie medzinárodneho obchodu. Zvládnuť metódy a techniky analýzy zahraničného trhu, postupu pri rozhodovaní o spôsobe vstupu na zahraničný trh a tvorbe vhodného marketingového programu. Identifikovať možné riziká vyplývajúce zo zahraničnoobchodnej činnosti podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111