Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Finančný manažment 1.

Garant predmetu: Krištofík Peter, prof. Ing., Ph.D.
Vyučujúci: Vinczeová Miroslava, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Zvládnuť teoretické pojmy finančného manažmentu. Oboznámiť študentov so základnými oblasťami finančného riadenia podniku - investičnými, finančnými a dividendovými rozhodnutiami a ich vzájomnou interakciou.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111