Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Podnikovohospodárska náuka

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozšíriť základné poznatky o podnikaní s akcentom na malé a stredné podnikanie v SR, krajinách V4 a EÚ, o ekonomickom a sociálnom význame podnikania pre rozvoj regiónov a euroregiónov, o ekonomickej stránke podnikania.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111