Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Priemyselný marketing

Garant predmetu: Poliačiková Eva, Ing., PhD.
Vyučujúci: Bartková Lucia, Ing. PhD.
Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Získať vedomosti o špecifikách uplatňovania marketingových nástrojov a marketingových aktivít inštitúcií, v ktorých sú subjektami výmeny podniky navzájom.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111