Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Marketing

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Bartková Lucia, Ing. PhD.
Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné pojmy a druhy marketingu. Pochopiť podstatu a obsah nástrojov marketingového mixu v podniku. Zvládnuť základné marketingové aktivity v podniku. Získať zručnosti pre aplikáciu marketingu v podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111