Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Marketing služieb

Garant predmetu: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť poznatky študentov v oblasti osobitostí marketingu služieb a naučiť ich aplikovať marketingové nástroje a marketingové aktivity vo sfére služieb diferencovanie podľa jednotlivých odvetví služieb a druhov služieb.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111