Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Manažment vzťahov so zákazníkom

Garant predmetu: Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Minárová Martina, doc. Ing., PhD.
Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom prehľad o formách a špecifikách spolupráce so zákzaníkom. Naučiť študentov analyzovať potreby zákazníka a riadiť komplexne vzťahy so zákazníkom na základe kvalitných informácií.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111