Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Manažment rizika

Garant predmetu: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si poznatkov o krízovom vývoji v podniku a získanie zručností pri hodnotení rizikovosti podniku a rizika podnikateľských projektov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111