Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Manažérska komunikácia

Garant predmetu: Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Ďurian Jozef Ing., PhD.
Smerek Lukáš, Mgr. Ing., PhD.
Šramková Marianna, PhDr. Mgr. PhD., MBA
 
Cieľ predmetu: Systémové získavanie vedomostí o vedení prac. porád na pracovisku, obchod. rokovaní, tlač. konferencií, rozvíjanie schopností z organizácie práce a komunikácie manažéra, efektívneho využitia prac. času manažéra, základov pís. a ústnej komunikácie, zvládnutie komunikačných situácií.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111