Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Business Economics 1

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Klement Ladislav, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To obtain complex knowledge about different types of business subjects, about business and business enterprise. To explain main aspect of business activities – costs, revenues, profit, including processes of creation and abolishment of the business enterprise.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111